Tiomnadh Nuadh : ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd. Eadar-Theangaichte o'n Ghreugais chum Gaelic Albannaich

Beteiligte Person(en) Stuart, James 1701-1789 [BerichterstatterIn]
Medientyp Buch
Publikationsangaben Edinburgh: Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson, MDCCXCVI. 1796
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource ([4],523[i.e.521],[1]p); 12°
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in
Weitere Angaben: Darlow & Moule, 4082
English Short Title Catalog, T123207
Page 521 misnumbered 523
Reproduction of original from British Library
Normierter Titel: Tiomnadh Nuadh.