« Zurück zum Treffer

Zitate

APA Zitierstil
Baxter, R. (M.DCC.L. [1750]). Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte: Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' o ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air iartas agus costas Eirionnaich dheagh-runaich oiedheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba.[Glasgow]: Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh.
ISBD Zitierstil
Baxter, Richard:
Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte : Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' o ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air iartas agus costas Eirionnaich dheagh-runaich oiedheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba. — [Glasgow] : Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh, M.DCC.L. [1750]. — Online-Ressource (lxii,[2],271,[1]p); 8°.
"The translator was Rev. Alexander Macfarlane of Kilninver, Argyllshire. This was the first work of English divines published in Gaelic." (Maclean: Typographica Scoto-Gadelica)English Short Title Catalog, T136899Gaskell, 138Reproduction of original from British Library.
MLA Zitierstil
Baxter, Richard. Gairm an De Mhoir Do 'n T Sluagh Neimh-iompoichte: Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' O Ghaill-bhearla Chum Gaoidheilg Albannaich, Air Iartas Agus Costas Eirionnaich Dheagh-runaich Oiedheirc, Chum Leass Coitcheann Gaoidhealtachd Alba.[Glasgow]: Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh, M.DCC.L. [1750].
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.