Buchanan, Dugald :
Comh-Chruinneacha do laioidhibh spionadail : Le Doughal Buchannain, Maighsteir Scoil' ann an Raineach. An cuigeamh clo-bhuala. Air ath-leasachadh o iomadh mearachd le Eoin Mac-na-Ceard, Maighsteir Sgoil' ann an Glasghe

Verfasser*in / Komponist*in Buchanan, Dugald
Beteiligte Person(en) Buchanan, Dugald 1716-1768
Werktitel Laiodhe spioradail
Medientyp Buch
Publikationsangaben Glasgow: Clo-Bhuailt' ann an Glasgho. Airson Anna Oir 'an sràid an t-salainn, MDCCXCVII. 1797
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource (56p); 8°
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in