Campbell, Daniel
Smuaintean cudthromacha : mu bhas agus fhulangas ar Slanui'-Fhir, Le Mr. Do'nall Caimbeul, Ministeir an t Soisgeil an Cille-Mhi'cheil. Air an tiundadh gu Gailig Albannuich, le D. Macphairlain, A.M. 'an dara uair

Verfasser*in
Komponist*in
Campbell, Daniel
Beteiligte Person(en) Campbell, Daniel 1665-1722
Werktitel:
Medientyp Buch
Publikationsangaben Perth: Clo'-Bhuailte 'an Peairt, le D. Frier, MDCCC. 1800
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource (144p); 8°
Ausgabe 'An dara uair
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in