Watts, Isaac
Da leabhar cheistin agus urnuighean; no crabhadh chloinne bige fuidh dha bhliadhna dheng aois. Le Isaac Watts, D.D

Verfasser*in
Komponist*in
Watts, Isaac
Beteiligte Person(en) Watts, Isaac 1674-1748
Werktitel:
Medientyp Buch
Publikationsangaben Edinburgh: Clo-bhuailt ann Duneidin: le Gabhin Alston, 1774
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource (131,[1]p); 12°
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in