« Zurück zum Treffer

Zitate

APA Zitierstil
Baxter, R. (LV [1755]). Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte: Iompochadh agus bith beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas agus costas eirionnaich dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba(The second edition.). [Glasgow]: Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho.
ISBD Zitierstil
Baxter, Richard:
Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte : Iompochadh agus bith beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas agus costas eirionnaich dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba. — The second edition.. — [Glasgow] : Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho, LV [1755]. — Online-Ressource (xlvii,[1],206p); 12°.
English Short Title Catalog, T136900Reproduction of original from British LibraryTranslated by the Rev. Alexander Macfarlane of Kilninver.
MLA Zitierstil
Baxter, Richard. Gairm an De Mhoir Do 'n T Sluagh Neimh-iompoichte: Iompochadh Agus Bith Beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' O Ghaill-bhearla Chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas Agus Costas Eirionnaich Dheagh-runaich Oirdheirc, Chum Leass Coitcheann Gaoidhealtachd Alba.The second edition. [Glasgow]: Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho, LV [1755].
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.