Campbell, Daniel
Smuaintin cudthromach, mu bhas agus fhulangas ar Slanui'-fhir, le Mr. Do'nall Caimbeul, Ministeir an t Soigeil an Cille-Mhi'cheil. Air an tiundadh gu Gailig Albannuich, le D. MacPhairlain, A.M

Verfasser*in
Komponist*in
Campbell, Daniel
Beteiligte Person(en) Campbell, Daniel 1665-1722
Werktitel:
Medientyp Buch
Publikationsangaben Edinburgh: Clò'-bhuailte an Duneideann, le D. Macphatraic, 1786
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource (vi,150p); 12°
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in